TỔNG KHO GẠCH MEN, GẠCH ỐP TƯỜNG GIÁ SỈ TẠI MIỀN NAM