C-306VA

Thương hiệu:INAX

Tên bàn cầu:bàn cầu inax 2 khối nắp thường

tầm xã:305mm

lượng nước xã:xã 3l/4,8l

hê thống xã:xiphong

màu sắc trắng(while)

kích thước:744(D)x440(R)x772(c)mm

loại nắp đóng:nắp đóng thường